piątek, 28 lutego 2020

dłonie Piłata

Politycy urządzają pokazowe umywania rąk i dziwię, że żaden kustosz z Zamku w Lublinie, nie korzysta z możliwości lansu

Real Time Marketing
przejęcie newsa
news hijacking
prezentacja obrazu
Hendrick ter Brugghen
Piłat umywający ręce
propaganda
agitacja

Apeluję o zorganizowanie oprowadzenia kuratorskiego do tego obrazu. Utalentowani ludzie opowiedzą, co widać na załączonym obrazku. I człowiek dowie, co ma widzieć. A nie, żeby każdy sobie interpretował, wedle własnego widzi mi się. Tajemnica stanowi legitymację i wiedzę władzy. Powodem zachowania czegoś w tajemnicy jest władza, którą należy chronić i posiadać. Na przykład, czy jest epidemia, czy tylko dobry człowiek został zdradzony i umrze bez pomocy.
Niełatwo oddzielić ziarno od plew wśród fałszywych newsów i propagandy. Szczególnie w Polsce, gdzie lęk przed wyimaginowanymi uchodźcami dał władzę partii, która woli dać pieniądze na tv, niż na chorych, by tylko się przy tej władzy utrzymać. Istnieje istotny instynkt wyolbrzymiania. Patrzymy na pojedynczą liczbę i wyolbrzymiamy znaczenie pojedynczego zachorowania. Zadaniem każdego dziennikarza jest doprowadzenie do tego, by wydarzenie, fakt lub liczba wydawały się ważniejsze.
Porównajcie liczbę zmarłych na świńską grypę w pierwszych dwu tygodniach jej rozprzestrzeniania w 2009 roku i liczbę zmarłych na gruźlicę w tym samych czasie. Porównajcie z liczbami artykułów, które w tym czasie powstały, na jeden i drugi temat. Świńska grypa - 8 000 artykułów na jeden zgon. Gruźlica - 0,1 artykułu na jeden zgon. Funeralia fejmu nie przynoszą. Panika – przeciwnie. Kiedyś wiosną ludzie marli ze starości, teraz – nie. Muszą w karcie zgonu mieć śmierć od SARS MERS, czy innych czterech liter.

środa, 19 lutego 2020

sugestia gestem


Czekałam aż rządowa tv oznajmi, że sami wiecie która posłanka, nie pokazywała środkowego palca tylko robiła mudry. Ale nie. Nie przedstawiła też klasyfikacji gestów według Marka Knappa, dzielącego je na:

emblematy
ilustratory
regulatory
adaptory
ekspresja afektu

Mowa ciała jest bardziej wiarygodna niż słowa. Ponad 50 proc. znaczenia komunikatu zawiera się w ruchach ciała. Albert Mehrabian zaproponował następujący wzór odnośnie do porozumiewania się: ogólne uczucie = 7 proc. uczucia wyrażone słowami + 38.proc. uczucia wyrażone głosem + 55 proc. uczucia wyrażone mimiką. Problem złożoności procesu porozumiewania się zajmuje badaczy wielu dyscyplin naukowych, między innymi: językoznawstwa, teorii komunikacji, antropologii, psychologii, pedagogiki, psycholingwistyki i socjolingwistyki. Analiza koncepcji współistnienia mowy i gestu wskazuje na ciągłość rozwoju obu form przekazu. Gest traktowany jest zatem jako samodzielny komunikat, a w badaniach przyjmuje się, iż w ontogenezie gest jest prekursorem aktu mowy.
Weźmy za przykład gesty podczas rozmowy – mogą czasem powiedzieć innym o nas więcej niż same słowa. Często zdarza się, że właśnie po tych niewerbalnych znakach jesteśmy w stanie określić, kiedy ktoś przykładowo kłamie, nie czuje się dobrze w danej sytuacji, czy brakuje mu pewności siebie. I nie chcę tu powtarzać tych zatrważających wiadomości, że gest znany jako „vegeta” różne, rzeczy w różnych krajach znaczy. Co innego wzniesiony palec środkowy – ten pod każdą szerokością geograficzną znaczy to samo. Sami wiecie co.
Nie wiecie jednak pewnie, co to mudry. Otóż są to gesty i układy dłoni wykonywane w celu osiągnięcia konkretnych korzyści zdrowotnych lub duchowych. W historii wielu kultur pojawiają się nawiązania między zdrowiem człowieka a dłońmi i palcami. W Hinduskiej ajurwedzie uznano, że o zdrowiu człowieka decyduje 5 żywiołów (woda, ziemia, niebo, powietrze, ogień) które są wyznacznikiem ludzkiej świadomości. Każdy z żywiołów przypisywano do jednego palca. W przypadku choroby odpowiednie działania na żywiołach (palcach) mogły przywrócić zdrowie.
I ten gest Lichochockiej, który przejdzie do historii, będzie odczytywany jako wskazanie chorym, że tylko gest Kozakiewicza może być ich obroną.
post scriptum
miałam kiedyś zajęcia o wpływie "znaków" na sprzedaż idei i towarów. Cały czas planuję zrobienie do tych slajdów opisu :) ale tymczasem patrzcie na 
↓klik↓klik↓
symbole i obrazki